Βαβαδάκης Διονύσιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βαβαδάκης Διονύσιος
Κατηγορία:Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο:ΕΦΓΕΩ (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωλογίας)
Email:dvavadakis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037613
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ1.113, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ1), Α' Όροφος