Σαράτσης Γεώργιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σαράτσης Γεώργιος
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδιασμού Εκμεταλλεύσεων)
Email:gsaratsis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037713
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ1.203, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ1), Β' Όροφος