Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2023-24

Αγαπητοί/τές φοιτητές/τήτριες,

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Dianomi_Earinou_2023_24.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

-οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών/τητριών ξεκινούν σήμερα Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024.

-η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο ξεκινά σήμερα Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τήριες υποχρεούνται πρώτα να έχουν προβεί σε δήλωση μαθημάτων στην οικεία Σχολή τους (η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων ολοκληρώνεται την Παρασκευή  29 Μαρτίου 2024, 23:59) και στη συνέχεια σε δήλωση  συγγραμμάτων. Οι φοιτητές/τήτριες δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (https://eudoxus.gr/contact).

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων