ΕΥΔΟΞΟΣ: Δηλώσεις και Διανομή Συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων για τις δηλώσεις και τη διανομή συγγραμμάτων από τον Εύδοξο:

 

Αγαπητοί/τές φοιτητές/τήτριες,

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Dianomi_Xeimerinou_2023_24.pdf ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

-οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκίνησαν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

-η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο έχει ξεκινήσει Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τήριες υποχρεούνται πρώτα να έχουν προβεί σε δήλωση μαθημάτων στην οικεία Σχολή τους (η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων έχει ολοκληρωθεί) και στη συνέχεια σε δήλωση  συγγραμμάτων. Οι φοιτητές/τήτριες δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων