Προκήρυξη για την εκλογή Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη Σχολή ΜΗΧΟΠ

Δείτε εδώ την Προκήρυξη για την εκλογή Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη Σχολή ΜΗΧΟΠ και εδώ τον πίνακα των εκλογέων μελών ΔΕΠ.