Προκήρυξη για την εκλογή των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ)

Επισυνάπτεται η προκήρυξη για την εκλογή των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ).

Προκήρυξη εκλογών με ΑΔΑ. pdf.pdf