Σημαντική διεθνής διάκριση του Φοιτητικού Παραρτήματος SPE του ΠΚ

Το φοιτητικό παράρτημα της διεθνούς κοινότητας Μηχανικών Πετρελαίου (Society of Petroleum Engineers, SPE) του Πολυτεχνείου Κρήτης βραβεύτηκε  από το Διεθνή Οργανισμό της SPE με το Presintential Award for Outstanding Student Chapter για το έτος 2024. Πρόκειται για το σημαντικότερο διεθνές βραβείο του οργανισμού, το οποίο απονέμεται μόνο στο 10% των φοιτητικών ομάδων διεθνώς με βάση τα κριτήρια αριστείας στους τομείς της διοργάνωσης τεχνικών διαλέξεων και κοινωνικής δράσης. Πρόκειται για μία μοναδική διάκριση την οποία πολύ άξια διεκδίκησαν και κατέκτησαν οι φοιτητές μας. Το φοιτητικό παράρτημα απαρτίζεται από φοιτητές κυρίως των Σχολών ΜΗΧΟΠ και ΧΗΜΗΠΕΡ, ενώ το προεδρείο αποτελείται από τους Σ. Παναγιωτίδου, Δ. Ανάστου, Κ. Αμβροσιάτο, Α. Ορφανουδάκη, Ε. Μαστροσαββάκη, Χ. Κωνσταντίνου, Λ. Τάλλαρου και Ι. Τσιούλου.