29
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γιούλιαν Ελμαζάϊ, Σχολή ΜΗΧΟΠ.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα Συνεδριάσεων
Ώρα29/09/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας:Παραγωγή αερίου σύνθεσης εμπλουτισμένου σε υδρογόνο, από καταλυτική αεριοποίηση στερεών αποβλήτων με ατμό, με ελαχιστοποίηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Εξεταστική Επιτροπή:

1. Καθ. Βάμβουκα Δέσποινα (επιβλέπουσα)
2. Επικ. Καθ. Βαρουχάκης Εμμανουήλ
3. Δρ. Σφακιωτάκης Στυλιανός (ΕΔΙΠ)

 

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η αεριοποίηση με ατμό αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων, συγκεκριμένα στέμφυλων ως αποβλήτων οινοποιείων, χρησιμοποιώντας παιπάλη από απόβλητα λατομείου επεξεργασίας λεπτομερών αδρανών ως απορροφητικό υλικό για την συγκράτηση του διοξειδίου του άνθρακα από τα αέρια προϊόντα και ανθρακικά αλκάλια των K, Li, Na ως καταλύτες. Ο σκοπός της εργασίας ήταν να μεγιστοποιηθεί η απόδοση σε καύσιμο H2, με παράλληλη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Διερευνήθηκαν η επίδραση του λόγου Ca/C του απορροφητικού υλικού, η ποσότητα εμποτισμού των καταλυτών και η θερμοκρασία αεριοποίησης στην απόδοση σε αέριο, την σύσταση του αερίου, την απόδοση σε υδρογόνο και την ανώτερη θερμογόνο δύναμη. Τα πειράματα διεξήχθησαν σε σύστημα αντιδραστήρα σταθερής κλίνης και σε σύστημα θερμοζυγού-φασματογράφου μάζας (TG-MS). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για λόγο Ca/C=1 και θερμοκρασία αεριοποίησης 750°C, παράχθηκε το μέγιστο ποσοστό σε υδρογόνο 74.8% mol, ενώ η απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα από τα αέρια προϊόντα έφτασε το 82.6%. Όσον αφορά τους καταλύτες, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σειρά καταλυτικής ενεργότητας για ποσοστό 20% κ.β. ήταν Na2CO3>K2CO3>Li2CO3, ενώ για ποσοστό 30% κ.β. αντιστράφηκε Li2CO3>K2CO3>Na2CO3. Ως καλύτερος καταλύτης αποδείχθηκε το Na2CO3, καθώς είχε σαν αποτέλεσμα το υψηλότερο ποσοστό σε υδρογόνο 95.9% mol στο αέριο μείγμα με απόδοση 4.7 m3/kg, την υψηλότερη ανώτερη θερμογόνο δύναμη αερίου προϊόντος 13.1 MJ/m3 και ποσοστό απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα περίπου 95%.