20
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας. Μυρτώς Σιμοπούλου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως - Με τηλεδιάσκεψη
Ώρα20/06/2024 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: «Ορυκτολογική και Φασματοσκοπική μελέτη χονδριτών μετεωριτών και η σημασία τους στην πιθανή εξόρυξη μεταλλευμάτων από αστεροειδείς»,  «Mineralogical and spectroscopical study of ordinary chondrites and implications on potential asteroid mining».

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

1. Επικ. Καθηγ. Δρ. Πλάτων Γκαμαλέτσος (Επιβλέπων)
2. Αναπλ. Καθηγ. Δρ. Ιωάννης Μπαζιώτης (Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
3. Δρ. Δημήτριος Παλλές (Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α', Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)

 

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ:

Στα πλαίσια της παρούσης διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζονται τα δεδομένα που εξήχθησαν από την ορυκτολογική και φασματοσκοπική μελέτη του μετεωρίτη Slobodka. Ο μετεωρίτης είναι ένας τυπικός χονδρίτης, τύπου L4. Η λεπτή τομή του μετεωρίτη τονίζει τα χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν την πρόσκρουσή του, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης μιας φλέβας τήξης κρούσης (shock melt vein). Εξ’ όσον γνωρίζουμε, για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία και στα πλαίσια της παρούσης, αποδεικνύεται ότι ο μετεωρίτης εμφανίζει στη φλέβα κρούσης ορυκτά υψηλών πιέσεων, που συμπεριλαμβάνει τέσσερις φάσεις πολύμορφων υψηλών πιέσεων (albitic jadeite, majorite, wadsleyite και tuite). Έπειτα από τη μελέτη των χαρακτηριστικών του δείγματος συμπεραίνεται ότι ο μετεωρίτης Slobodka έχει υποστεί σοκ με στάδιο κρούσης S4.

ΑΓΓΛΙΚΑ:

A refined view of mineralogy and the spectroscopic study of the fallen Slobodka is presented, and this research has been conducted to complete the study of this thesis. The meteorite is an L4 ordinary chondrite. The thin section of the meteorite highlights the features that indicate a shock impact, including a shock melt vein. To the best of our knowledge, it is reported for the first time in this meteorite, a shock vein containing four high-pressure polymorphs, albitic jadeite, majorite, wadsleyite, and tuite. After studying the characteristics of the sample, it is concluded that Slobodka is a shocked sample with shock stage S4.

 

Λέξεις κλειδιά (Ελληνικά): Slobodka μετεωρίτης, τυπικός χονδρίτης, χονδρίτης τύπου-L, αστεροειδής, υψηλών πιέσεων πολύμορφα, στάδιο μεταμόρφωσης λόγω σοκ
Λέξεις κλειδιά (Αγγλικά): Slobodka meteorite; Ordinary chondrite; L-chondrite; asteroids; High-pressure polymorphs; shock stage