Αρχαίες ιστορίες εξόρυξης χρυσού

Εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του Καθηγητή Εμμ. Μανούτσογλου και συνεργατών του με υψηλή επισκεψιμότητα στο περιοδικό Mining και αναφορές από τον ελληνικό τύπο.