Ασκήσεις Υπαίθρου ΙΙΙ από τη Σχολή ΜΗΧΟΠ

Στα πλαίσια του μαθήματος «Ασκήσεις Υπαίθρου ΙΙΙ» (Υποχρεωτικό μάθημα 3ου έτους) πραγματοποιήθηκε η εν λόγω Εκπαιδευτική Άσκηση το χρονικό διάστημα 04/09-06-2023, στην οποία συμμετείχαν 42 φοιτητές και 4 Συνοδοί / Καθηγητές της Σχολής ΜΗΧΟΠ [Καθ. Γ.Χρηστίδης – Επ.Καθ. Γ.Ξηρουδάκης – Επ.Καθ. Β.Πετράκης – Δρ. Π.Μακρή (ΕΔΙΠ)]. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη:

 Α) στο εργοστάσιο της εταιρείας τσιμέντου ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιωτίας. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της εταιρείας από τον υπεύθυνο μηχανικό και εν συνεχεία ξενάγηση στο υπαίθριο λατομείο ασβεστόλιθου.

Β) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΓΕΩΕΛΛΑΣ (Κνίδη Γρεβενών), όπου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις αργίλου (ατταπουλγίτη/σαπωνίτη) και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της και παραγωγής των τελικών προϊόντων. Τέλος, παρουσιάστηκε εκμετάλλευση με μια γεωτεχνική αστάθεια που παρατηρήσαν οι άνθρωποι της εταιρείας και έδωσαν πληροφορίες πως την αντιμετώπισαν.

Γ) στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. (Γερακινή Χαλκιδικής), όπου πραγματοποιήθηκε αρχικά ξενάγηση στην υπαίθρια εκμετάλλευση του λευκόλιθου (μαγνησίτη). Εκεί οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και μια δια ζώσης ανατίναξη. Στη συνέχεια ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και στους φούρνους παραγωγής της καυστικής και της δίπυρης μαγνησίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το σχέδιο αποκατάστασης των περιοχών εξόρυξης αλλά και των τεράστιων αποθέσεων στείρου υλικού.

Δ) στο εργοστάσιο της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - MYTILINEOS (Βοιωτία). Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της εταιρείας από τον υπεύθυνο μηχανικό και ενημέρωση για τη διαδικασία επεξεργασίας και παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου τόσο από τον Ελληνικό όσο και από τον τροπικό βωξίτη (Βραζιλία, Αφρική). Τέλος, ακολούθησε περιήγηση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας από τον απόφοιτο της Σχολής ΜΗΧΟΠ, κ. Ιωάννη Φαφούτη και άλλους Μηχανικούς της εταιρείας.

Σε κάθε επίσκεψη οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά και να ενημερωθούν από τους υπευθύνους των εταιρειών για τους τρόπους εξόρυξης των μεταλλευμάτων κυρίως σε επιφανειακές εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον, οι φοιτητές,  ξεναγήθηκαν σε εργοστάσια εμπλουτισμού μεταλλευμάτων όπου είδαν τη διαδικασία θραύσης και λειοτρίβησης των αρχικών υλικών και τους διάφορους τρόπους εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων. Τέλος, ενημερώθηκαν για τους τρόπους αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε μεταλλεία που έχει ολοκληρωθεί η εκμετάλλευσή τους.

Τελειώνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι ήταν μια άκρως εποικοδομητική και ουσιαστική Εκπαιδευτική Άσκηση, κατά την οποία μεταφέρθηκαν στους φοιτητές/τριες με τον καλύτερο τρόπο η γνώση και οι εμπειρίες των ανθρώπων που στελεχώνουν τις Εταιρείες αυτές, τους οποίους και ευχαριστούμε δημοσίως θερμά.