Έκδοση ανοιχτού συγγράμματος 'Μηχανική Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων' από τον Επ. Καθ. Α. Γιώτη

Εκδόθηκε το βιβλίο 'Μηχανική Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων' (ISBN 978-618-228-028-7) με συγγραφείς τον Επ. Καθ. Α. Γιώτη (ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης) και τον Επ. Καθ. Δ. Μαρινάκη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές Πολυτεχνειακών Σχολών που ασχολούνται με τις διεργασίες ροής και ανάκτησης ρευστών Υ/Α από ταμιευτήρες πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, καθώς και με διεργασίες  που σχετίζονται με την ισορροπία των φάσεων του πετρελαίου τόσο κατά την παραγωγή, όσο και κατά τη διύλιση αυτού. Το σύγγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο σύνδεσμο Kallipos: Hydrocarbon Reservoir Engineering.