Ομιλία του Καθηγητή FARIS MATALKAH στo πλαίσιo Διεθνούς Κινητικότητας ΚΑ171 του Προγράμματος Erasmus+

Ομιλία του Καθηγητή FARIS MATALKAH από το Πανεπιστήμιο Yarmouk της Ιορδανίας για Geopolymer Concreteτην Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024, ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής ΜΠΔ, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, Διεθνή Κινητικότητα ΚΑ171.