Προκήρυξη για μακροχρόνια κινητικότητα Erasmus+ για σπουδές ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2024-2025

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ εξάμηνο των σπουδών τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σε ευρωπαϊκό συνεργαζόμενο Ίδρυμα, μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά και μόνο την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus@tuc.gr έως και τη Δευτέρα 25/03/2024 στις 3 το μεσημέρι.

Η υποβολή αίτησης επιτρέπεται να γίνει αποκλειστικά και μόνο από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος αξιολόγησης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη συνημμένη προκήρυξη καθώς και στη σχετική ιστοσελίδα Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές. Παράλληλα μπορείτε να ενημερωθείτε για δυνατότητα συμπληρωματικής επιχορήγησης που προσφέρεται στα Άτομα με Λιγότερες Ευκαιρίες. Προσοχή: τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να λάβουν (πέραν της συμπληρωματικής επιχορήγησης) επιπλέον μοριοδότηση κατά την αξιολόγηση της αίτησής τους, εφόσον υποβάλλουν εμπρόθεσμα και πλήρως την σχετική αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Επισυνάπτονται 1) η αίτηση (συμπεριλαμβάνει δήλωση κινήτρων + επιλογή μαθημάτων στο ίδρυμα υποδοχής) 2) το βιογραφικό σημείωμα Europass στην ελληνική γλώσσα (δες και ιστοσελίδα για online δημιουργία του https://europa.eu/europass/el/create-europass-cv), 3) υπόδειγμα επιστολής μέλους ΔΕΠ προκειμένου για πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής (για προπτυχιακούς φοιτητές) ή μέρους της μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής (για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές).

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Erasmus του ΠΚ (2821037470 και erasmus@tuc.gr) ή με τους υπεύθυνους του προγράμματος στη Σχολή Επ. Καθ. Α. Γιώτη (agiotis@tuc.gr) και Επ. Καθ. Ε. Γαρίνη (egarini@tuc.gr).

 

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ταυτόχρονα τρέχουν και 2 προκηρύξεις για πρακτική άσκηση έως 7 Ιουνίου 2024:

1.Προκήρυξη Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ Σχέδιο: 2023-1-EL01-KA131-HED-000135131 ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Β' πρόσκληση

2. Προκήρυξη Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του Ομίλου Κινητικότητας Π.Κ., Σχέδιο: 2023-1-EL01-KA131-HED-000126793 Γ' Πρόσκληση