Παρουσιάστηκε το Καινοτόμο Σύστημα SandMap της Ομάδας SenseLab

Την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, η ερευνητική ομάδα SenseLab του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο, σε συνεργασία με το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου, διοργάνωσαν στο Νεώριο Moro εκδήλωση παρουσίασης του Καινοτόμου Συστήματος SandMap, με το οποίο φιλοδοξούν να αλλάξουν ριζικά στο μέλλον τον τρόπο διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν δύο από τα πρωτότυπα συστήματα SandMap που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00896 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Η ερευνητική ομάδα SenseLab προσφέρει στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα μια νέα πρωτοποριακή λύση, η οποία, αν και αξιοποιεί διαδραστικά τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων και προβολής, παρακάμπτει την επιβλαβή χρήση οθόνης, για να επικεντρωθεί στη βιωματική εμπειρία του φυσικού υλικού της άμμου, ενισχύοντας τη χωρική νοημοσύνη και τη δημιουργική σκέψη.

Για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ανάπτυξη του πολυδιάστατου ερευνητικού έργου, υπήρξε πολύτιμη η συμβολή των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου και του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, οι οποίοι μάλιστα απετέλεσαν και συν-διοργανωτές της εκδήλωσης. Τις πολύτιμες εμπειρίες τους από την εκπαιδευτική ανάπτυξη παρουσίασαν οι επικεφαλής των δύο οργανισμών, ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης, Πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, και ο κ. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, ιδιοκτήτης των ομώνυμων Εκπαιδευτηρίων, καθώς και οι συνεργάτες τους.

Με το καινοτόμο σύστημα SandMap τα παιδιά, όπως και οι μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευόμενοι, έχουν τη διαδραστική δυνατότητα με τα χέρια και την αφή τους, σε συνδυασμό με ειδικά προσαρμοσμένες θεματικές προβολές επάνω στην επιφάνεια του φυσικού και εύπλαστου υλικού της άμμου, να κατανοήσουν άμεσα και ευχάριστα ακόμα και τα πιο σύνθετα θέματα σε σχέση με το χώρο και τον χρόνο, όπως η γεωγραφία, η ιστορία, η φυσική, τα μαθηματικά, αλλά και η τέχνη.

Επιπλέον, πέραν της εκπαίδευσης, το καινοτόμο σύστημα SandMap έχει πολυδιάστατες δυνατότητες και για την αξιοποίησή του σε ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες, όπως π.χ. σε γραφεία επιχειρήσεων, με σκοπό τον βιωματικό και πολυσύνθετο συντονισμό της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και ανάπτυξης αξιόπιστων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης.

Ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Παναγιώτης Παρτσινέβελος, ως επιστημονικά υπεύθυνος της ομάδας SenseLab, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μετά από πέντε χρόνια συστηματικής και ομαδικής εργασίας της ταλαντούχας ομάδας του εργαστηρίου μας, σήμερα είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να προσφέρουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην κοινωνία ένα πολυδιάστατο καινοτόμο προϊόν, με άμεσο όφελος τόσο στην ποιότητα όσο και στην αποτελεσματικότητα της μεταφοράς της γνώσης σε σχέση με την αίσθηση του χώρου. Μετά την εκπαιδευτική εμπειρία των χρηστών του "SandMap", πραγματοποιήθηκε επιστημονική έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, αφού τεκμηριώνουν κατά έως και 45% αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας. Πολύτιμοι σύμμαχοί μας στην επιστημονική προσπάθεια σημαντικά κύτταρα του Χανιώτικου Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης, τους οποίους ευχαριστώ ειλικρινά, γιατί για μια ακόμα φορά αποδείξαμε με ενότητα και σκληρή δουλειά ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης αποτελεί αναπόσπαστο καταλύτη προόδου της Χανιώτικης κοινωνίας.»