Το μάθημα «ΜΟΠ 709 Θερινή Πρακτική Άσκηση» είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Ολοκληρώνεται στο 9ο εξάμηνο και έχει 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Πληροφορίες για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης θα βρείτε στην κεντρική σελίδα της Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης https://www.tuc.gr/index.php?id=1853

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013