Κατάλογος Εκδηλώσεων

14
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Τσαγρή Γεώργιου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα14/10/2022 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Απόδοση σε αέριο σύνθεσης από αεριοποίηση με διοξείδιο του άνθρακα λιγνιτών με βιομαζικά υλικά

Εξεταστική Επιτροπή:
Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια Μηχ.Ο.Π.
Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής Μηχ.Ο.Π.
Σφακιωτάκης Στυλιανός, ΕΔΙΠ Μηχ.Ο.Π.

Περίληψη:
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής χρησιμοποιήθηκαν διαφόρων ειδών απόβλητα, καθώς και τα μίγματα τους με λιγνίτες, τα οποία υποβλήθηκαν σε  αεριοποίηση, προκειμένου να μελετηθεί η απόδοση της διεργασίας, ο ρυθμός των αντιδράσεων, η αντιδραστικότητα κάθε δείγματος, καθώς και η θερμική τους συμπεριφορά με στόχο τη διερεύνηση της αποδοτικότητας τους για παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Διεξήχθησαν πειράματα πυρόλυσης σε θερμοκρασία 600˚C σε αντιδραστήρα σταθερής κλίνης και θερμοβαρυτομετρική ανάλυση έως τους 1000 ˚C.

Κατά την αεριοποίηση, η σειρά αντιδραστικότητας των δειγμάτων ήταν η ακόλουθη: βαμβάκι>ηλίανθος>στέμφυλα>πευκοβελόνες>λιγνίτης Καρδιάς>λιγνίτης Αχλάδας. Ο μέγιστος ρυθμός αντίδρασης ήταν εντός του θερμοκρασιακού εύρους 860ºC- 940ºC. Την μέγιστη απόδοση παρουσίασε το βαμβάκι ((94%). Η απόδοση των Λιγνιτών Καρδιάς και Αχλάδας αυξήθηκε από 52% και 43%, αντίστοιχα, έως 70% και 53%, όταν αναμείχθηκαν με τα βιομαζικά υλικά σε αναλογία 50%. Η προσθήκη CaΟ επέδρασε θετικά στην απόδοση των δειγμάτων, η οποία προσέγγισε το 100%. Στα μείγματα, η προσθήκη μικρού ποσοστού  CaΟ 10% δεν μετέβαλλε την απόδοση τους, αυξάνοντας το ποσοστό του καταλύτη όμως σε 20-30%, η αντιδραστικότητα, καθώς και η απόδοση της αεριοποίησης αυξήθηκαν (72-91%). Επίσης, ο ρυθμος της αντίδρασης αυξήθηκε, καθώς το ποσοστό του καταλύτη μεταβλήθηκε στο 20 -30%.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013