Κατάλογος Εκδηλώσεων

30
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Σουρλά Βασίλειου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως (Skype) – Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα30/09/2020 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Απεικόνιση δομών και τεκτονικών χαρακτηριστικών τους σε τρισδιάστατα δεδομένα σεισμικής ανάκλασης από την περιοχή Scotion Basin, Nova Scotia, Καναδάς 

Συμβουλευτική Επιτροπή :
Καθηγητής Βαφείδης Αντώνιος, ΜΗΧΟΠ (επιβλέπων)
Καθηγητής Μανούτσογλου Εμμανουήλ, ΜΗΧΟΠ
Κρητικάκης Γεώργιος, ΕΔΙΠ, ΜΗΧΟΠ

Περήλιψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκαν προ-επεξεργασμένα τρισδιάστατα σεισμικά δεδομένα σεισμικής χωροθέτησης (timemigrated) καθώς και οι διαγραφίες από μια γεώτρηση, από την περιοχή Penobscot, Nova Scotia του Καναδά. Τα δεδομένα αυτά ελέχθησαν ως προς τον θόρυβο και τις ελαττωματικές καταγραφές . Έπειτα, υπολογίστηκε η διευθύνουσα γωνία (Dipsteering) ώστε να δημιουργηθούν 2 νέα σετ δεδομένων (Background και Detail Steering Cube). Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την αναβάθμιση δομών ενδιαφέροντος (στρωματογραφικοί ορίζοντες, ρήγματα κλπ.) χρησιμοποιώντας μια σειρά από ημιαυτόνομα φίλτρα (Structural Oriented Filters- SOF). Τα αρχικά δεδομένα καθώς και τα δεδομένα μετά από επεξεργασία συσχετίστηκαν με τις διαγραφίες της γεώτρησης L-30 για την δημιουργία συνθετικών σεισμικών δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η βαθμονόμηση του χρόνου καταγραφής με το βάθος, καθώς και για να συσχετιστούν οι γεωλογικοί ορίζοντες με συγκεκριμένες σεισμικές ανακλάσεις. Αφού ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε η χαρτογράφηση των δομών ενδιαφέροντος. Κατά τη φάση αυτή, πραγματοποιήθηκε οριοθέτηση των στωματογραφικών οριζόντων του υπεδάφους και αναδείχθηκαν δομές με μεγάλη κλίση (ρήγματα). Διενεργώντας τέτοιου είδους επεξεργασία, ήταν εφικτή η καλύτερη απεικόνιση, επομένως και ερμηνεία, των γεωμορφολογικών δομών του υπεδάφους. Για όλα τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά  στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Πολυτεχνείου Κρήτης, το πρόγραμμα OpendTect.  Για τον λόγο αυτό, εκτός των άλλων, η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην αξιολόγηση του εν λόγω λογισμικού όσον αφορά στην επεξεργασία, απεικόνιση και ερμηνεία τρισδιάστατων και δισδιάστατων σεισμικών δεδομένων, με σκοπό την περαιτέρω χρήση του OpendTect σε αντίστοιχες εργασίες.

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013