Κατάλογος Εκδηλώσεων

29
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Τσιώλη Αλέξανδρου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων ΜΗΧΟΠ
Ώρα29/10/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Θέμα: Συμβολή της μεθόδου γεωραντάρ στον εντοπισμό εγκοίλων σε τμήμα του νέου δρόμου Μουζουρά-Μαραθίου Χανίων

Title: Contribution of the GPR method in detecting cavities in the new branch of the Mouzouras-Marathi road Chania.

Συμβουλευτική Επιτροπή:
Καθηγητής Βαφείδης Αντώνιος, ΜΗΧΟΠ Π.Κ.
Καθηγητής Μανούτσογλου Εμμανουήλ, ΜΗΧΟΠ Π.Κ.
Αν. Καθηγητής Αλεβίζος Γεώργιος, ΜΗΧΟΠ Π.Κ.

Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία εφαρμόζεται η μέθοδος γεωραντάρ (GPR) για τον εντοπισμό εγκοίλων σε τμήμα του νέου δρόμου Μουζουρά-Μαραθίου Χανίων. Συγκεκριμένα, για την εξαγωγή των επιθυμητών αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία δεδομένων GPS και GPR κεραίας 400 MHz.
Αρχικά, δημιουργήθηκε κάναβος στο υπολογιστικό πρόγραμμα Excel και βρέθηκαν οι συντεταγμένες των περιεχόμενων μετρήσεων GPR. Για την επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό matGPR το οποίο αποτελεί υποπρόγραμμα του λοσμικού Matlab. Στη συνέχεια, κατασκευάστηκαν στο Excel δύο κανονικοποιημένοι κάναβοι και αναπτύχθηκαν αλγόριθμοι στη Matlab μέσω των οποίων δημιουργήθηκε η παρεμβολή των δεδομένων GPR. Ο όγκος των δεδομένων του κάθε κανάβου εισήχθησε στο λογισμικό Transform με σκοπό την απεικόνισή του για διάφορες χρονικές στιγμές. Επίσης, για την καλύτερη απεικόνιση της περιοχής μελέτης, την εύρεση των συντεταγμένων των ακμών των κανάβων αλλά και για τον ποιοτικό έλεγχο της παρεμβολής χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό AutoCAD της Autodesk.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε η ερμηνεία των δεδομένων συνδυάζοντας τα αποτελέσματα του matGPR και του Transform, καταλήγοντας στον εντοπισμό μιας διαταραγμένης ζώνης μέσα στην οποία είναι πιθανή η ύπαρξη μικρών εγκοίλων.

 


 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013