Κατάλογος Εκδηλώσεων

12
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κου Ταραντίλη Παναγιώτη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων ΜΗΧΟΠ
Ώρα12/02/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Συμβολή της μεθόδου γεωρανταρ στην τρισδιάστατη απεικόνιση του οδοστρώματος σε τμήματα του νέου δρόμου Μουζουρά-Μαραθίου Χανίων

Εξεταστική Επιτροπή: 
Καθηγητής Βαφείδης Αντώνιος (επιβλέπων)
Καθηγητής Μανούτσογλου Εμμανουήλ
Καθηγητής Εξαδάκτυλος Γεώργιος

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η συμβολή της μεθόδου γεωραντάρ στην τρισδιάστατη απεικόνιση οδοστρώματος του νέου δρόμου Μουζουρά-Μαραθίου Χανίων.
Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία δεδομένων GPS και GPR κεραίας 400 MHz. Αρχικά, στο υπολογιστικό πρόγραμμα Excel,  δημιουργήθηκε κάναβος και προσδιορίστηκαν οι συντεταγμένες των περιεχόμενων μετρήσεων GPR. Για την επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MATGPR το οποίο αποτελεί υποπρόγραμμα του λογισμικού MATLAB.
 Στη συνέχεια, χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί παρεμβολή των δεδομένων προκειμένου να γίνει η απεικόνιση του όγκου των δεδομένων στο λογισμικό Transform. Η παρεμβολή έγινε σε δύο κανονικοποιημένους κάναβους που δημιουργήθηκαν για αυτόν το σκοπό. Επίσης, για την βέλτιστη απεικόνιση της περιοχής μελέτης αλλά και για τον ποιοτικό έλεγχο των παρεμβολών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό AutoCAD.
Τέλος  έγινε η ερμηνεία των τρισδιάστατων δεδόμενων χρησιμοποιόντας τις κάθετες τομές από το ΜΑΤGPR και τις οριζόντιες τομές του Transform, εντοπίστηκε λοιπόν μια περιοχή που πιθανότατα να εμπεριέχει μικρά έγκοιλα.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013