Κατάλογος Εκδηλώσεων

20
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γκούμα Γεώργιου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων ΜΗΧΟΠ
Ώρα20/02/2020 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Μελέτη γραμμής παραγωγής ογκομαρμάρων

Εξεταστική Επιτροπή:
1. Καθηγητής Εξαδάκτυλος Γεώργιος (επιβλέπων)
2. Καθηγητής Γαλετάκης Μιχαήλ
3. ΕΔΙΠ Σαράτσης Γεώργιος

Περίληψη:
Η παραγωγικότητα ενός λατομείου μαρμάρου είναι ένας παράγοντας που εξαρτάται από την απόδοση των μηχανημάτων,  την δεξιοτεχνία των χειριστών τους, την οργάνωση του εργοταξίου που περιλαμβάνει την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, την μορφή του υπαίθριου λατομείου, τον αριθμό των ενεργών βαθμίδων και από την τεκτονική κατάσταση του κοιτάσματος που εκφράζεται από τον λόγο απόληψης υγειών ογκομαρμάρων προς τα συνολικά εξορυχθέντα μάρμαρα αλλά και την αγορά. Επομένως η διαδικασία βελτιστοποίησης είναι πολύπλευρη.
            Οι αποκολλημένοι πάγκοι μαρμάρου είναι συνήθως της τάξεως των 100m3 και ύστερα από καθαρισμό (ορθογωνισμό), οι όγκοι που απομακρύνονται κυμαίνονται από 3m3 μέχρι 18m3. Τα μεγέθη αυτά είναι πολύ μεγάλα και, όπως είναι φυσικό, το ίδιο μεγάλος, βαρύς και ποικίλος είναι ο απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός για την κοπή και μετακίνησή τους. Απαιτείται αρχικά χρήση βαρέων οχημάτων όπως Φορτωτές, Φορτηγά, Διατρητικά (Wagon Drills και Liners) κ.α. καθώς επίσης και εργαλεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους όπως Συρματοκοπές, Εκρηκτικές ύλες αλλά και Φρέζες κοπής για πλάκες.
            Από αυτά λοιπόν γίνεται αντιληπτό πως ο σωστός καταμερισμός των εργασιών και η τοποθέτηση ικανών χειριστών στις αντίστοιχες θέσεις είναι υψίστης σημασίας καθώς από αυτά εξαρτάται άμεσα η απόδοση του λατομείου. Για μία εταιρία λοιπόν η αύξηση της αποδοτικότητας με ταυτόχρονη διατήρηση του συνολικού κόστους χαμηλά, είναι μονόδρομος για την επιβίωσή της στην αγορά.
           Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή και η εξέταση  των διαφόρων σταδίων του συστήματος ή γραμμής παραγωγής ογκομαρμάρων σε υπαίθρια μέτωπα και στο εργοστάσιο επεξεργασίας. Στη συνέχεια, επικεντρωνόμαστε στην ποσοτική περιγραφή των κυκλικών εργασιών στα μέτωπα υπαίθριου λατομείου. H μελέτη αυτής της γραμμής παραγωγής ογκομαρμάρων μπορεί να οδηγήσει στην εύρεση κατάλληλων δεικτών απόδοσης. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν τρία ενεργά σημεία παραγωγής στο υπαίθριο μέτωπο στα οποία πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση και καταγραφή όλου του κύκλου εργασιών, από τη διάτρηση μέχρι την αποκόμιση των όγκων καθώς και την μετέπειτα επεξεργασία τους: κοπή σε πλάκες, ή όχι, και προετοιμασία για πώληση.

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013