Κατάλογος Εκδηλώσεων

10
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Δελή Μαρίας, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως
Ώρα10/07/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος:
Χρήση πρόσθετων υλικών για την αύξηση του σημείου τήξης τεφρών παραχθέντων κατά την σύν-καύση λιγνίτη με ξυλώδη βιομάζα

Εξεταστική Επιτροπή:
Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια ΜΗΧΟΠ (Επιβλέπουσα)
Πεντάρη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΜΗΧΟΠ
Στρατάκης Αντώνιος, ΕΔΙΠ ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:
        Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, μελετήθηκε η θερμική συμπεριφορά βιομαζικών υλικών (άγρια αγκινάρα, άχυρο σίτου, πυρήνες ροδάκινου) κατά την συν-καύση τους με λιγνίτη Μαυροπηγής. Οι χαρακτηριστικές παράμετροι καύσης των μιγμάτων του λιγνίτη και της βιομάζας προσδιορίστηκαν με θερμοβαρυτομετρική ανάλυση. Επίσης, διερευνήθηκε η μείωση της ευτηκτότητας της τέφρας με χρήση “πρόσθετων”, βωξίτη και κλινόχλωρου, μετρώντας τις χαρακτηριστικές θερμοκρασίες αρχικής παραμόρφωσης, μαλάκυνσης, ημισφαιρίου και ροής.
         Κατά την συν-καύση του λιγνίτη και της βιομάζας, ο ρυθμός καύσης αυξήθηκε, ενώ η θερμοκρασία καύσης των μιγμάτων μειώθηκε σε σχέση με αυτή του λιγνίτη. Η θερμοχημική αντιδραστικότητα των μιγμάτων ακολούθησε τη σειρά: λιγνίτης Μαυροπηγής/άχυρο σίτου> λιγνίτης Μαυροπηγής/πυρήνες ροδάκινου> λιγνίτης Μαυροπηγής/αγκινάρα. Με τη χρήση “πρόσθετων”, η αντιδραστικότητα μειώθηκε σε σχέση με τα αρχικά υλικά. Το θερμοκρασιακό εύρος τήξης της βιομάζας κυμάνθηκε από 1010 oC έως 1500oC. Στα μίγματα λιγνίτη και βιομαζικών υλικών, η θερμοκρασία ροής της τέφρας αυξήθηκε έως 40oC, σε σύγκριση με την τέφρα του λιγνίτη. Με τη χρήση “πρόσθετων”, η θερμοκρασία παραμόρφωσης της τέφρας των αρχικών δειγμάτων βιομάζας αυξήθηκε έως και 250oC περίπου και η θερμοκρασία ροής έως και 400oC περίπου. Στα μίγματα με τον λιγνίτη, ο βωξίτης και το κλινόχλωρο αύξησαν την θερμοκρασία αρχικής παραμόρφωσης και ροής της τέφρας έως και 200oC.

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013