Κατάλογος Εκδηλώσεων

27
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Μαστρογιαννάκη Ανδρομάχης, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα27/11/2020 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Ανάλυση Κύκλου Ζωής Πλαστικών

Title: Life Cycle Analysis of Plastics

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Καθηγητής Κομνίτσας Κωνσταντίνος (επιβλέπων)
Επίκουρος Καθηγητής Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος
Μέλος ΕΔΙΠ Δρ. Άννα Κρητικάκη,

Περίληψη:
Η διπλωματική εργασία παρουσιάζει την Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) πλαστικών παραγόμενων κυρίως από πολυολεφίνες. Η ΑΚΖ πραγματεύεται τις επιπτώσεις που προκαλεί ένα προϊόν στο περιβάλλον από τη στιγμή της παραγωγής του έως το τέλος της ζωής του. Για τον λόγο αυτό στην εργασία αναλύονται οι βασικές ρητίνες και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή πλαστικών, οι μέθοδοι παραγωγής, οι ιδιότητες των προϊόντων, τα στάδια ανακύκλωσης καθώς και οι εναλλακτικοί τρόποι χρήσης τους. Καθένα από τα στάδια αυτά αναλύεται με στόχο την διερεύνηση των αιτιών των περιβαλλοντικών προβλημάτων και αναφέρονται εναλλακτικές μέθοδοι για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον, συζητούνται τα αποτελέσματα άλλων εργασιών σχετικών με την ΑΚΖ των πλαστικών προϊόντων κατά τη χρήση τους σε αγροτικές δραστηριότητες.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013