Κατάλογος Εκδηλώσεων

13
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Χατζηφωτιάδης Ηλία, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα13/07/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Απόδοση και ενεργειακό περιεχόμενο προϊόντων από αεριοποίηση εξανθρακωμάτων με ατμό σε σταθερή κλίνη.

Εξεταστική επιτροπή:
Βάμβουκα Δέσποινα Καθηγήτρια ΜΗΧΟΠ (επιβλέπουσα)
Γαλετάκης Μιχαήλ Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Σφακιωτάκης Στυλιανός ΕΔΙΠ ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η αεριοποίηση βιοεξανθρακωμάτων διάφορων βιομαζικών υλικών αγροτικής (ηλίανθος, υπολείμματα βάμβακος, στέμφυλα), δασικής (πευκοβελόνες) και βιομηχανικής προέλευσης (πριονίδι, αποβλητογενή καύσιμα), καθώς και των μιγμάτων τους, με ατμό. Στόχος ήταν να διερευνηθεί η θερμική τους συμπεριφορά, ο βαθμός μετατροπής τους σε αέριο καύσιμο και το ενεργειακό περιεχόμενο των προϊόντων και παραπροϊόντων. Τα πειράματα εκτελέστηκαν σε σύστημα σταθερής κλίνης και τα πτητικά προϊόντα αναλύθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά σε σύστημα θερμοζυγού-φασματογράφου μάζας [TG-MS].

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι την μεγαλύτερη απόδοση σε αέριο προϊόν παρουσίασε το πριονίδι (97%) και ακολούθως τα αγροτικά υπολείμματα υπολείμματα βάμβακος>ηλίανθος>στέμφυλα, (75-88%). Επιπλέον, όταν τα ξυλώδη δείγματα αναμίχθησαν με πριονίδι η απόδοση σε αέριο σύνθεσης αυξήθηκε και κυμάνθηκε από 85-94%, ενώ όταν αναμίχθησαν με τα αποβλητογενή καύσιμα μειώθηκε ελαφρά. Την υψηλότερη περιεκτικότητα σε CO (66.4%) παρουσίασε το αέριο δείγμα των πευκοβελόνων, ενώ την υψηλότερη περιεκτικότητα σε H2 (69.2%) αυτό των στέμφυλων. Τέλος, το εύρος της θερμογόνου δύναμης των πτητικών αερίων καυσίμων που παρήχθησαν από την αεριοποίηση με ατμό πήρε τιμές από 9 έως 11.5 MJ/Nm3. Το δείγμα των στέμφυλων εμφάνισε την χαμηλότερη θερμογόνο δύναμη, ενώ το δείγμα των πευκοβελόνων την υψηλότερη.   

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013