Κατάλογος Εκδηλώσεων

12
Οκτ

Ορθή Επανάληψη-Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας. Βάθη Δήμητρας, Σχολής ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα12/10/2021 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Τίτλος:Μελέτη της μικροκυματικής προεπεξεργασίας λατεριτών στην απόδοση της λειοτρίβησης.

Εξεταστική επιτροπή:
Κωνσταντίνος Κομνίτσας., Καθηγητής (Επιβλέπων)
Μιχαήλ Γαλετάκης , Καθηγητής
Δρ. Ευάγγελος Πετράκης, ΕΔΙΠ

Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την διερεύνηση της επίδρασης της μικροκυματικής ακτινοβολίας στη λειοτρίβηση λατερίτη Καστοριάς. Η μικροκυματική θέρμανση μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική μέθοδο αντικατάστασης της συμβατικής θέρμανσης καθώς συντελεί στην αύξηση της ευθραυστότητας των υλικών και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δοκιμές λειοτρίβησης σε συγκεκριμένα κοκκομετρικά κλάσματα λατερίτη με χρήση εργαστηριακού σφαιρόμυλου. Τα δείγματα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με μικροκύματα σε φούρνο μικροκυμάτων για 0, 400 και 800 W. Σύμφωνα με τη διαδικασία τα κλάσματα τροφοδοσίας του μύλου λειοτριβήθηκαν για συγκεκριμένους χρόνους 0, 2, 4, 16 και 32 min και μελετήθηκαν τα προϊόντα που παρήχθησαν με χρήση κινητικών μοντέλων λειοτρίβησης. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η μικροκυματική ακτινοβολία έχει μια δυναμική ως προς την αύξηση της ευθραυστότητας του λατερίτη. Παρόλα αυτά, απαιτείται μια λεπτομερέστερη μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στη θερμική συμπεριφορά των διαφόρων υλικών όταν αυτά υποβάλλονται σε ακτινοβολία με μικροκύματα και κατά πόσο περιορίζεται η ενεργειακή κατανάλωση σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους θέρμανσης.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013