Κατάλογος Εκδηλώσεων

23
Δεκ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κου Τσιώλη Αλέξανδρου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα23/12/2021 11:00 - 12:32

Περιγραφή:

Title: Migration velocity analysis on synthetic seismic data from South Crete

Εξεταστική Επιτροπή:
Βαφείδης Αντώνιος (Καθηγητής ΜΗΧ.Ο.Π. Πολ. Κρήτης)
Μανούτσογλου Εμμανουήλ (Καθηγητής ΜΗΧ.Ο.Π. Πολ. Κρήτης)
Μπέλλας Σπύρος (Ερευνητής ΙΤΕ)

Abstract:
            In the present thesis, migration velocity analysis (MVA) method was applied on synthetic seismic data from South Crete. The synthetic data were obtained from a previous thesis conducted in the Applied Geophysics laboratory of Technical University of Crete.
           At first, the initial model of RMS velocities, resulting from the interval velocities used for the synthetic data creation, was produced. Secondly, prestack Kirchhoff migration was conducted for each and every common shot gather and the migrated section was produced in order to examine Kirchhoff migration. It should be mentioned that the number of sources is restricted, so it is recommended to increase this number. The examination of other prestack migration methods is recommended which may perform better on areas with dipping reflectors.
 Eventually, common image gathers (CIGs), was created using the CMP_Synthetics algorithm. CIG Supergathers contribute to increasing the number of traces for the velocity analysis, but the required analysis was not achieved because of the large distance of the CIGs. Furthermore, inverse NMO correction was applied on the CIGs and three inverse NMO-corrected CIG Supergathers were created. Subsequently, velocity analysis was conducted for each and every inverse NMO-corrected CIG Supergather and interval velocities were calculated.
            Two different picking methods were conducted. The first picking was based on the MVA data and the second was based on the initial data with their results being compared with each other. For large offsets, move-out is possible to be large and as a consequence, reflections in distant traces are not visible. Move-out in distant traces could be visible if the two-way traveltime was not reduced at 5,5 s and this might be the source of the migration velocity analysis complications. The migration velocity analysis seems to perform better for the first reflector at 3,5 s and the third at 4,5 s because they are flat in contrast to the rest. For the CIG Supergathers, the reflectors should be flat. It is recommended to reduce the distance between the CIGs used for the creation of the three CIG Supergathers, which could be achieved by increasing the fold of the initial data. Hence, the process could be successful utilizing these CIG Supergathers.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013