Σπουδές

Η Σχολή διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών καθώς και δύο εθνικά και δύο διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Διαθέτει πολυδύναμη εργαστηριακή υποδομή αποτελούμενη από 20 εργαστήρια και ερευνητικές μονάδες. Οι απόφοιτοι της Σχολής αποκτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας.

Προπτυχιακές σπουδές

Μεταπτυχιακές σπουδές

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013