Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

Στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών πόρων υπάρχουν διαθέσιμα τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

 

                               Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον" 

 

                               Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Μηχανική Πετρελαίου"

 

Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Applied Mathematics

 

                 Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Προχωρημένη Επιστήμη των Αργίλων

 

                                                                             Διδακτορικό Δίπλωμα

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013