Έρευνα

Συνοπτικές πληροφορίες για τον τομέα της έρευνας στη Σχολή ΜηχΟΠ

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη σύγχρονων ειδικοτήτων, που δεν υπάρχουν σε άλλα ιδρύματα, η ανάπτυξη έρευνας σε προηγμένες τεχνολογίες καθώς και η στενή συνεργασία με τις βιομηχανικές και λοιπές παραγωγικές μονάδες της χώρας. Το Πολυτεχνείο Κρήτης ανήκει στα Ιδρύματα της Ελλάδας με τους υψηλότερους αριθμούς ερευνητικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά ανά καθηγητή.

Η Σχολή ΜηχΟΠ είναι ιδιαίτερα δραστήριο στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, τη ΔΕΗ, την Περιφέρεια Κρήτης, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 

 

Διαβάστε στη συνέχεια:

Εργαστήρια και Ερευνητικές Μονάδες στη Σχολή

Ερευνητικά Προγράμματα

Επετηρίδα Ερευνητικής Δραστηριότητας

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013