Νέα - Σελίδα 3 από 11

Η σχετική πρόσκληση βρίσκεται εδώ, ενώ παρατίθενται και οι ιστότοποι της ανάρτησης στα sites του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Π.Κ.:

https://www.tuc.gr/index.php?…

Διαβάστε περισσότερα

Με την απόφαση της 10ης συνεδρίασης (29/01/2020) της Συνέλευσης Τμήματος της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων καθορίστηκε η διαδικασία παρουσίασης, αξιο…

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα του ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον έχει αναρτηθεί το Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-20.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Σεισμικού Σήματος
Α. Βαφείδης Τρίτη 24 Μαρτίου 10.00 πμ
https://meet.lync.com/office365.tuc.gr/mgaletakis/9HWEQ467

Οικονομική Γεωλογία…

Διαβάστε περισσότερα

Η ημερομηνία εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το ΠΜΣ "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον" παρατείνεται έως τις 5 Απριλίου. Η πρώτη…

Διαβάστε περισσότερα

Η γραμματεία της σχολής δεν θα εξυπηρετεί το διάστημα αυτό το κοινό με φυσική παρουσία.

Τα αιτήματα σας θα γίνονται δεκτά και θα εξυπηρετούνται από…

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον ότι οι συναντήσεις με τους διδάσκοντες που ήταν προγραμματισμένες για τις επόμενες…

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής στο erasmus<στο>isc.tuc.gr  15 Μαρτίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε…

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα (τελικά) ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων των Σχολώνέχουν αναρτηθεί στη σελίδα Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών, για το τρέχον ακαδημαϊκό…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013