Νέα - Σελίδα 12 από 19

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής στο erasmus<στο>isc.tuc.gr  15 Μαρτίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε…

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα (τελικά) ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων των Σχολώνέχουν αναρτηθεί στη σελίδα Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών, για το τρέχον ακαδημαϊκό…

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα…

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη του ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 έχει αναρτηθεί. Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013