Νέα - Σελίδα 3 από 6

Οι διαλέξεις του μαθήματος των Αριθμητικών Μεθόδων στις Σχολές ΜΗΧΟΠ και ΜΗΠΕΡ θα πραγματοποιηθούν  σήμερα 8/2/18 και αύριο 9/2/18 στην αίθουσα 2041 ...

περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Μεταλλειολογίας ή της Εξαγωγικής Μεταλλουργίας σε διπλωματούχους του Τμήματος...

περισσότερα

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής ΜΗΧΟΠ, επισυνάπτεται η Διαπιστωτική Πράξη για την εκλογή των μελών ΔΕΠ για την Κοσμητεία της Σχολής

περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013
--