Νέα - Σελίδα 5 από 7

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής ΜΗΧΟΠ, επισυνάπτεται η Διαπιστωτική Πράξη για την εκλογή των μελών ΔΕΠ για την Κοσμητεία της Σχολής

Περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωτεχνολογία και...

Περισσότερα

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή Εμ Μανούτσογλου, επισυνάπτεται η Ανακήρυξη υποψηφίων μελών ΔΕΠ για εκλογή στην Κοσμητεία της Σχολής...

Περισσότερα

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Καθηγητή Εμμανουήλ Μανούτσογλου, επισυνάπτεται η Προκήρυξη για την εκλογή των πέντε...

Περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013