Δομή & Όργανα της Σχολής


Δομή και Όργανα της Σχολής

 

Κοσμήτορας: Καθηγητής Εμμανουήλ Μανούτσογλου
Αναπληρωτής Κοσμήτορα: Καθηγητής Αντώνιος Βαφείδης

Κοσμητεία

Μέλη ΔΕΠ:

1. Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής 

2. Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια

3. Βαφείδης Αντώνιος, Καθηγητής

4. Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής

5. Μαθιουδάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής

6. Χρηστίδης Γεώργιος, Καθηγητής

Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ:

7. Παντελάκη Όλγα, τακτικό μέλος (Σφακιωτάκης Στυλιανός, αναπλ. μέλος) 

Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων:

8. Σπαντιδάκης Στυλιανός, τακτικό μέλος (Παλόγος Ιωάννης, αναπλ. μέλος) 

Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών:

9. Ασβεστόπουλος Δημοσθένης, τακτικό μέλος (Γιαννάκης Πέτρος, αναπλ. μέλος) 

Εκπρόσωπος Μελών ΕΤΕΠ:

Δεν αναδείχθηκε

 

Γενική Συνέλευση Σχολής:

Η Γενικής Συνέλευση Σχολής απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  • ΔΕΠ της Σχολής (19)
  • Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π (1): Μαρινάκης Δημήτριος (τακτικό μέλος), Στρατάκης Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος)
  • Εκπρόσωποι Ε.ΤΕ.Π (1): Ροτόντο Παυλίνα (τακτικό μέλος)
  • Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων (1): Σπαντιδάκης Στυλιανός (τακτικό μέλος), Παλόγος Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος)
  • Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών (1): Παπαϊωάννου Νικόλαος (τακτικό μέλος), Γιαννάκης Πέτρος (αναπληρωματικό μέλος)

 

Συνέλευση Τμήματος

Η Συνέλευση Τμήματος απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  • ΔΕΠ της Σχολής (19)
  • Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π (1): Μαρινάκης Δημήτριος (τακτικό μέλος), Στρατάκης Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος)
  • Εκπρόσωποι Ε.ΤΕ.Π (1): Ροτόντο Παυλίνα (τακτικό μέλος)
  • Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων (1): Σπαντιδάκης Στυλιανός (τακτικό μέλος), Παλόγος Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος)
  • Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών (2): Παπαϊωάννου Νικόλαος, Πολυκαρπίδης Ευάγγελος (τακτικά μέλη), Γιαννάκης Πέτρος, Μανωλάς Μιχαήλ (αναπληρωματικά μέλη)

 

Προϊστάμενη Γραμματείας της Σχολής: Δήμητρα Αθενάκη (ΠΕ)


Διάρθρωση της Σχολής σε Τομείς

 

Η Σχολή ΜηχΟΠ υποδιαιρείται σε Τοµείς, ο καθένας από τους οποίους περιλαµβάνει έναν αριθµό συγγενών γνωστικών αντικειµένων. Τα µέλη ΔΕΠ και τα εργαστήρια της Σχολής είναι κατανεµηµένα σε τρεις Τοµείς:

 

Η Σχολή διαθέτει επίσης πλούσιο σύγχρονο λογισμικό και υλικό πληροφορικής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για ελεύθερη χρήση από τους φοιτητές του.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013
--