Δομή & Όργανα της Σχολής


Δομή και Όργανα της Σχολής

 

Κοσμήτορας: Καθηγητής Εμμανουήλ Μανούτσογλου
Αναπληρωτής Κοσμήτορα: Καθηγητής Αντώνιος Βαφείδης

Κοσμητεία

Μέλη ΔΕΠ:

1. Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής 

2. Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια

3. Βαφείδης Αντώνιος, Καθηγητής

4. Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής

5. Μαθιουδάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής

6. Χρηστίδης Γεώργιος, Καθηγητής

Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ:

7. Παντελάκη Όλγα, τακτικό μέλος (Σφακιωτάκης Στυλιανός, αναπλ. μέλος) 

Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων:

8. Δεν έχουν οριστεί

Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών:

9. Δεν έχουν οριστεί

Εκπρόσωπος Μελών ΕΤΕΠ:

10. Δεν έχει οριστεί

 

Γενική Συνέλευση Σχολής:

Η Γενικής Συνέλευση Σχολής απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  • ΔΕΠ της Σχολής (19)
  • Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π (1): Μαρινάκης Δημήτριος (τακτικό μέλος), Στρατάκης Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος)
  • Εκπρόσωποι Ε.ΤΕ.Π (1): Ροτόντο Παυλίνα (τακτικό μέλος), Ράκα Στυλιανή (αναπληρωματικό μέλος)
  • Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων (1): Δεν έχουν οριστεί
  • Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών (1): Δεν έχουν οριστεί

 

Συνέλευση Τμήματος

Η Συνέλευση Τμήματος απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  • ΔΕΠ της Σχολής (19)
  • Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π (1): Μαρινάκης Δημήτριος (τακτικό μέλος), Στρατάκης Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος)
  • Εκπρόσωποι Ε.ΤΕ.Π (1): Ροτόντο Παυλίνα (τακτικό μέλος), Ράκα Στυλιανή (αναπληρωματικό μέλος)
  • Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων (1): Δεν έχουν οριστεί
  • Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών (2): Δεν έχουν οριστεί

 

Προϊστάμενη Γραμματείας της Σχολής: Μαρεντάκη Ειρήνη


Διάρθρωση της Σχολής σε Τομείς

 

Η Σχολή ΜηχΟΠ υποδιαιρείται σε Τοµείς, ο καθένας από τους οποίους περιλαµβάνει έναν αριθµό συγγενών γνωστικών αντικειµένων. Τα µέλη ΔΕΠ και τα εργαστήρια της Σχολής είναι κατανεµηµένα σε τρεις Τοµείς:

 

Η Σχολή διαθέτει επίσης πλούσιο σύγχρονο λογισμικό και υλικό πληροφορικής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για ελεύθερη χρήση από τους φοιτητές του.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013