Δομή & Όργανα της Σχολής


Δομή και Όργανα της Σχολής

 

Κοσμήτορας: Καθηγητής Μιχάλης Γαλετάκης
Αναπληρωτής Κοσμήτορα: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας

Κοσμητεία 
 
Πράξη Συγκρότησης Κοσμητείας

Μέλη ΔΕΠ:

1. Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής 

2. Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια

3. Γκαμαλέτσος Πλάτων, Επίκουρος Καθηγητής

4. Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής

5. Παρτσινέβελος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

6. Στειακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ:

7. Παντελάκη Όλγα

Εκπρόσωπος Μελών ΕΤΕΠ:

8. Μαυριγιαννάκης Στυλιανός (Βαβαδάκης Διονύσιος, αναπληρωματικό μέλος)

Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων:

 Δεν έχουν οριστεί 

Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών:

 Δεν έχουν οριστεί

 

Γενική Συνέλευση Σχολής
 
Πράξη Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης Σχολής

Η Γενικής Συνέλευση Σχολής απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  • ΔΕΠ της Σχολής (19)
  • Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π (1): Τριανταφύλλου Γεώργιος (τακτικό μέλος), Στρατάκης Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος)
  • Εκπρόσωποι Ε.ΤΕ.Π (1): Ράκα Στυλιανή (τακτικό μέλος)
  • Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων (1): Δεν έχουν οριστεί
  • Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών (3): Βύρλιος Κυριάκος, Ράκκας Θεόφιλος, Δαλλίδης Σταύρος, Ρινάκης Στυλιανός (αναπληρωματικό μέλος)

 

Προϊστάμενη Γραμματείας της Σχολής: Μαρεντάκη Ειρήνη


Διάρθρωση της Σχολής σε Τομείς

 

Η Σχολή ΜηχΟΠ υποδιαιρείται σε Τοµείς, ο καθένας από τους οποίους περιλαµβάνει έναν αριθµό συγγενών γνωστικών αντικειµένων. Τα µέλη ΔΕΠ και τα εργαστήρια της Σχολής είναι κατανεµηµένα σε τρεις Τοµείς:

 

Η Σχολή διαθέτει επίσης πλούσιο σύγχρονο λογισμικό και υλικό πληροφορικής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για ελεύθερη χρήση από τους φοιτητές του.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013