Ανακοινώσεις

Δείτε την προκήρυξη ή τον σύνδεσμο στις Ακαδημαϊκές ανακοινώσεις του Π.Κ. https://www.tuc.gr/index.php?id=8094&tx_tucforum_forumdisplay%5Btopic%5D=351…

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Αντιπρύτανη κου Λαγουδάκη σχετικά με την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να αναθέσει Διδασκαλία/Φροντιστηριακό/Εργαστηριακό Έργο με σύμβαση εργασίας…

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέλη της Συγκλήτου ομόφωνα συμφωνούν με την εισήγηση του Αντιπρύτανη Μ. Λαγουδάκη για παράταση της περιόδου διδασκαλίας κατά μία (1) εβδομάδα και…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013