Ανακοινώσεις

Τα μέλη της Συγκλήτου ομόφωνα συμφωνούν με την εισήγηση του Αντιπρύτανη Μ. Λαγουδάκη για παράταση της περιόδου διδασκαλίας κατά μία (1) εβδομάδα και…

Διαβάστε περισσότερα

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2…

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα του ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον έχει αναρτηθεί το Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-20.

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε εδώ την τροποποίηση του ακαημαϊκού ημερολογίου σύμφωνα με την απόφαση της 523ης έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου 2/4/2020

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα μεταπτυχιακά έχει αναρτηθεί το ημερολόγιο και τα μαθήματα του ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον για το εαρινό εξάμηνο 2019-20 με…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013