Ανακοινώσεις

Τα μέλη της Συγκλήτου ομόφωνα συμφωνούν με την εισήγηση του Αντιπρύτανη Μ. Λαγουδάκη για παράταση της περιόδου διδασκαλίας κατά μία (1) εβδομάδα και...

Περισσότερα

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2...

Περισσότερα

Στη σελίδα του ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον έχει αναρτηθεί το Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-20.

Περισσότερα

Δείτε εδώ την τροποποίηση του ακαημαϊκού ημερολογίου σύμφωνα με την απόφαση της 523ης έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου 2/4/2020

Περισσότερα

Στην ενότητα μεταπτυχιακά έχει αναρτηθεί το ημερολόγιο και τα μαθήματα του ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον για το εαρινό εξάμηνο 2019-20 με...

Περισσότερα

Επεξεργασία Σεισμικού Σήματος
Α. Βαφείδης Τρίτη 24 Μαρτίου 10.00 πμ
https://meet.lync.com/office365.tuc.gr/mgaletakis/9HWEQ467

Οικονομική Γεωλογία...

Περισσότερα

Η ημερομηνία εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το ΠΜΣ "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον" παρατείνεται έως τις 5 Απριλίου. Η πρώτη...

Περισσότερα

Η γραμματεία της σχολής δεν θα εξυπηρετεί το διάστημα αυτό το κοινό με φυσική παρουσία.

Τα αιτήματα σας θα γίνονται δεκτά και θα εξυπηρετούνται από...

Περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013