Ανακοινώσεις

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Αντιπρύτανη κου Λαγουδάκη σχετικά με την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να αναθέσει Διδασκαλία/Φροντιστηριακό/Εργαστηριακό Έργο με σύμβαση εργασίας…

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέλη της Συγκλήτου ομόφωνα συμφωνούν με την εισήγηση του Αντιπρύτανη Μ. Λαγουδάκη για παράταση της περιόδου διδασκαλίας κατά μία (1) εβδομάδα και…

Διαβάστε περισσότερα

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013