Ανακοινώσεις - Σελίδα 3 από 13

Καλούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων (http://portal.iky.gr:8080/eko/pages/search.xhtml), να προσκομίσουν στην...

περισσότερα

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές-τριες του Πολυτεχνείου Κρήτης Σφακιανής καταγωγής ότι, μετά την τελευταία δημοσίευση στον τύπο...

περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013
--