Προκηρύξεις - Σελίδα 4 από 6

 

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει, με το Π.Δ. 407/80, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 εργαστηριακούς…

Διαβάστε περισσότερα

 

Η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει μέχρι και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών που αφορούν την πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργαστηριακούς συνεργάτες σύμφωνα με το Π.Δ 407/80 με…

Διαβάστε περισσότερα

 

Πρόκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα GLOBAL 30 του Ιαπωνικού Yπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Επιστήμης και Τεχνολογίας για την πραγματοποίηση…

Διαβάστε περισσότερα

 

Προκήρυξη επιλογής τεσσάρων (4)υπότροφων χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακ. έτους 2011-2012 από τα έσοδα του κληρ/τος…

Διαβάστε περισσότερα

 

Προκήρυξη επιλογής πέντε υπότροφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ακ. έτους 2011-2012 από τα έσοδα του κληροδοτήματος…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013