Προκηρύξεις - Σελίδα 4 από 6

 

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών που αφορούν την πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργαστηριακούς συνεργάτες σύμφωνα με το Π.Δ 407/80 με…

Διαβάστε περισσότερα

 

Πρόκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα GLOBAL 30 του Ιαπωνικού Yπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Επιστήμης και Τεχνολογίας για την πραγματοποίηση…

Διαβάστε περισσότερα

 

Προκήρυξη επιλογής τεσσάρων (4)υπότροφων χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακ. έτους 2011-2012 από τα έσοδα του κληρ/τος…

Διαβάστε περισσότερα

 

Προκήρυξη επιλογής πέντε υπότροφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ακ. έτους 2011-2012 από τα έσοδα του κληροδοτήματος…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013