Προκηρύξεις - Σελίδα 5 από 6

 

Προκήρυξη επιλογής τεσσάρων (4)υπότροφων χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακ. έτους 2011-2012 από τα έσοδα του κληρ/τος…

Διαβάστε περισσότερα

 

Προκήρυξη επιλογής πέντε υπότροφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ακ. έτους 2011-2012 από τα έσοδα του κληροδοτήματος…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013