Προκηρύξεις - Σελίδα 5 από 5

 

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει, με το Π.Δ. 407/80, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013:

Α. Κάτοχο…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013