Προκηρύξεις - Σελίδα 2 από 4

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων των αποφοίτων Μηχανικών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου...

Περισσότερα

 

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει παγκοσμίως μια αναμφισβήτητη στροφή τόσο των επιστημόνων όσο και της ευρύτερης αγοράς εργασίας προς τον  ενεργειακό...

Περισσότερα

 

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 εργαστηριακούς συνεργάτες για την...

Περισσότερα

 

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει συμβασιούχο κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος με αποδεδειγμένη...

Περισσότερα

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Περισσότερα

 

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει, με το Π.Δ. 407/80, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 εργαστηριακούς...

Περισσότερα

 

Η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει μέχρι και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013.

Περισσότερα

 

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών που αφορούν την πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργαστηριακούς συνεργάτες σύμφωνα με το Π.Δ 407/80 με...

Περισσότερα

 

Πρόκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα GLOBAL 30 του Ιαπωνικού Yπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Επιστήμης και Τεχνολογίας για την πραγματοποίηση...

Περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013