Προκηρύξεις - Σελίδα 3 από 5

 

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 εργαστηριακούς συνεργάτες για την…

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει συμβασιούχο κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος με αποδεδειγμένη…

Διαβάστε περισσότερα

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει, με το Π.Δ. 407/80, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 εργαστηριακούς…

Διαβάστε περισσότερα

 

Η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει μέχρι και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών που αφορούν την πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργαστηριακούς συνεργάτες σύμφωνα με το Π.Δ 407/80 με…

Διαβάστε περισσότερα

 

Πρόκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα GLOBAL 30 του Ιαπωνικού Yπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Επιστήμης και Τεχνολογίας για την πραγματοποίηση…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013