Προκηρύξεις - Σελίδα 3 από 5

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να αναθέσει Διδασκαλία / Φροντιστηριακό /…

Διαβάστε περισσότερα

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων των αποφοίτων Μηχανικών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου…

Διαβάστε περισσότερα

 

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει παγκοσμίως μια αναμφισβήτητη στροφή τόσο των επιστημόνων όσο και της ευρύτερης αγοράς εργασίας προς τον  ενεργειακό…

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 εργαστηριακούς συνεργάτες για την…

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει συμβασιούχο κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος με αποδεδειγμένη…

Διαβάστε περισσότερα

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει, με το Π.Δ. 407/80, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 εργαστηριακούς…

Διαβάστε περισσότερα

 

Η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει μέχρι και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών που αφορούν την πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργαστηριακούς συνεργάτες σύμφωνα με το Π.Δ 407/80 με…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013