Προκηρύξεις - Σελίδα 3 από 4

 

Προκήρυξη επιλογής τεσσάρων (4)υπότροφων χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακ. έτους 2011-2012 από τα έσοδα του κληρ/τος...

περισσότερα

 

Προκήρυξη επιλογής πέντε υπότροφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ακ. έτους 2011-2012 από τα έσοδα του κληροδοτήματος...

περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013
--