Συνέδρια

 

Αγαπητές/οί φοιτητές

Η Συντονιστική και η Επιστημονική Επιτροπή του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της…

Διαβάστε περισσότερα

 

We are honored to invite you to attend the 8th Congress of Balkan Geophysical Society (BGS), scheduled to take place in Chania, Greece, on the…

Διαβάστε περισσότερα

 

We are honored to invite you to attend the 8th Congress of Balkan Geophysical Society (BGS), scheduled to take place in Chania, Greece, on the…

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Ερευνητική μονάδα «Έλεγχος Ποιότητας & Υγιεινή και Ασφάλεια στην Μεταλλευτική», Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης,

η Ερευνητική…

Διαβάστε περισσότερα

 

Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας…

Διαβάστε περισσότερα

 

The international Conference is a Greek EU Presidency 2014 event under the auspices of the General Secretariat for Research & Technology (GSRT). It…

Διαβάστε περισσότερα

 

Oι κρίσιμες ημερομηνίες για το συνέδριο αναπροσαρμόζονται ως κάτωθι:

 
15-1-2014: Νέα προθεσμία υποβολής περιλήψεων

31-1-2014: Ενημέρωση αποδοχής…

Διαβάστε περισσότερα

 

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμηχανικής Αθήνα, Νοέμβριος 2014

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής διοργανώνει το…

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, 5 - 8 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μήλος, 30 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2013

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013