Χρήσιμες πληροφορίες για τον Τομέα

 

Εργαστήρια του τομέα:

 

Ερευνητικές μονάδες του τομέα:

 

Μέλη ΔΕΠ του τομέα:

Βαρότσης Ν. | Γαλετάκης Μ. | Εξαδάκτυλος Γ. | Μανούτσογλου Εµµ. | Πασαδάκης Ν. | Στειακάκης Εµµ.

Ο τομέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις τεχνολογίες εκμετάλλευσης των ορυκτών υλών και τα γεωτεχνικά έργα. Καλύπτει επίσης τις τεχνολογίες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, υπογείων νερών και γεωθερμικών ρευστών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα θέματα της ορθολογικής εκμετάλλευσης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013