Χρήσιμες πληροφορίες για τον Τομέα

 

Εργαστήρια του τομέα:

 

Ερευνητικές μονάδες του τομέα:

 

Μέλη ΔΕΠ του τομέα:

Aλεβίζος Γ. | Βάµβουκα Δ. | Κοµνίτσας Κ.

 

Το φάσμα των επιστημονικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν τα μέλη του Τομέα Εκμετάλλευσης Ορυκτών Περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

  • Ορυκτολογική ανάλυση και ανάλυση μικροδομής πετρωμάτων, μεταλλευμάτων, βιομηχανικών στερεών πρώτων υλών, προϊόντων (πχ. δομικά υλικά, κεραμικά, πυρίμαχα κά.), παραπροϊόντων και γαιανθράκων. Προσδιορισμός φυσικών και τεχνολογικών ιδιοτήτων και αξιολόγηση βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. Αξιοποίηση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων (τέφρες, σκωρίες κά.). Περιβαλλοντική Ορυκτολογία.
  • Εμπλουτισμός βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων με φυσικές και υδρομεταλλουργικές μεθόδους. Επεξεργασία αποβλήτων και ανάκτηση χρήσιμων συστατικών. Μηχανική των τεμαχιδίων με κύρια θέματα την θραύση, λειοτρίβηση, ταξινόμηση, αφυδάτωση και συσσωμάτωση. Σχεδιασμός εργοστασίων εμπλουτισμού και τεχνικοοικονομικές μελέτες των εγκαταστάσεων.
  • Διαχείριση μεταλλευτικών και μεταλλουργικών αποβλήτων, απορρύπανση εδαφών και αποβλήτων, πρόληψη ρύπανσης υπογείων υδάτων από μεταλλευτικές και μεταλλουργικές διεργασίες. Αποκατάσταση μεταλλευτικών χώρων και πρόληψη αέριας ρύπανσης από μεταλλουργικές διεργασίες.
  • Τεχνολογία Κεραμικών, με έμφαση στην ανάπτυξη κεραμικών με συγκεκριμένες ιδιότητες, την μελέτη και ανάπτυξη μεθόδων μορφοποίησης και πυροσυσσωμάτωσης καθώς και την διαμόρφωση των ρεολογικών χαρακτηριστικών των κόνεων και την μελέτη των ιδιοτήτων των κεραμικών. Παραγωγή κόνεων στη νανοκλίμακα με χημικές μεθόδους.
  • Χαρακτηρισμός και ποιοτική αναβάθμιση των στερεών καυσίμων. Μελέτη των χημικών αντιδράσεων κατά την πυρόλυση, καύση και αεριοποίηση στερεών καυσίμων σε στερεά και ρευστοστερεά κλίνη, ανάλυση των προϊόντων/ρύπων, και μαθηματική μοντελοποίηση. Μέθοδοι μείωσης των επικαθίσεων και επισκωριώσεων στους λέβητες και μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων. Αξιοποίηση των υποπροϊόντων των διεργασιών πυρόλυσης, καύσης και αεριοποίησης.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013